בלוג השמן והרזה – מדריך עוקף קלוריות

אכול פחמימות במינון זהיר-זעיר כמו תרופה רעילה-מועילה. כל מה שצריך לדעת על תזונה נכונה ומאוזנת ואיכות חיים.

ארכיון הנושא 'דיאטה דלת פחמימות'

ככה ייעשה לאיש שברוך חפץ ביקרו

יום ראשון, 09 ליולי 2017
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

אבי לפני ואחרישורו, הביטו וראו – נסיך העונה לשם אבי בן-זיקרי, טל. 0503002992
מימין – גוש בשר במשקל 109 ק"ג , משמאל – מינוס 21.400 ק"ג (בינתיים).

השיטה – מיזעור הפחמימות למינימום ההכרחי

האמצעי – צמד-ספרים דק למי שרוצה להיות דק/ה

התמיכה – ליווי צמוד עד למשקל שהטבע התכוון אליו = 22BMI

העיקרון – יש אדם רזה בתוך כל אדם שמן, כפי שיש פסל מרשים בכל גוש אבן.

אבי ב זקרי

 

מופחת 32 ק"ג.

תשובת ברוך הלוי-סגל לפניית משרד הבריאות

יום שלישי, 18 לאוקטובר 2016
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

למר משה בר סימן-טוב
מנכ"ל משרד הבריאות שלום רב,

רב תודות לך שהענקת לי את הכבוד להביע את דעתי בבעיה הקיומית של אוכלוסיית ישראל שיש לה הגדרות רבות ופתרונות לא נראות על פני השטח. אני מגדיר את הבעיה הכוללנית
כאירוע רב-נפגעים שכמובן משליך על אי-שוויון בבריאות, שיש כמובן לצמצם אותו.

"‏כדי לפתור בעיה כבדת-משקל עלינו להגיע לרמת חשיבה גבוהה מזו שהיינו כשיצרנו את ‏הבעיה (אלברט איינשטיין).

מתוך עיון בנספחים לחומר שהואלת לשלוח לי, נחשפתי לרשימת 2,224 דיאטנים בעלי הרשאה המהווים יחס של 0.27 ל-1000 נפש , כך בסוף 2014.

אירוע רב נפגעים הוא אירוע שבו המשאבים לטיפול בנפגעים אינם מספיקים למתן טיפול הולם בכולם. הגורם העיקרי לאירוע הוא מספר נפגעים גבוה ממספר המטפלים והכשרתם המקצועית. הטיפול באירוע רב-נפגעים דורש גישה ייחודית וכוחות רפואה מיומנים להצלת חיי אדם רבים ככל האפשר.‏ ומה באשר להכשרתם המקצועית של הדיאטנים?

רישוי דיאטנים בחקיקה

על פי הצעת חוק שאושרה בכנסת בקריאה שניה ושלישית ללא מתנגדים ב-23.7.2008 יחויבו דיאטנים לשאת תואר אקדמי ורישיון משרד הבריאות כדי לטפל בציבור. יענו על הגדרות החוק רק אלו שיעמדו בבחינות.

פרסום החקיקה ב-Ynet‏ יצר גל של תגובות מרירות על הגזירה הקשה, וחרדה מפני הרף הגבוה של הבחינות לקבלת הרישיון.

דיברה אלי תגובתו של דיאטן קליני תחת הכותרת: הקושי של המקצוע באוניברסיטה לא מעיד על הרמה: "למרבה הצער ומניסיון רב שלי ושל אחרים, דיאטנים קליניים אמנם לומדים קשה מאד, אבל הם לומדים את תורת התזונה המערבית, ומה לעשות שזו לוקה במידה רבה בחוסר ידע על הקשר בין תזונה לבריאות".

יש עתיד למקצוע הדיאטנות אם משרד הבריאות בישראל יאמץ את המודל השוודי של הנהגת הדיאטה דלת הפחמימות לטיפול בחולי סוכרת וכחלופה לדיאטה הקונבנציונלית דלת השומן. החל מינואר 2008 חדלו ‎ הדיאטנים השוודים להלעיט את הציבור בעודפי פחמימות במצוות המועצה הלאומית השוודית לבריאות ורווחה, גוף המקביל למשרד הבריאות בישראל, וידיהם מלאות עבודה לתיקון העיוותים שמקורם בפירמידת המזון
האמריקאית.

השוודים חפצי חיים

.המועצה הלאומית השוודית לבריאות ורווחה, הממונה על יישום ביטוח הבריאות הממלכתי, אימצה רשמית את הדיאטה דלת הפחמימות החל מינואר 2008 ולשוודים הייתה אורה ושמחה. הלוואי עלינו.
כל דיאטן וכל רופא שרוצים לשמור על הרישיון שניתן להם חייבים להנחות את מטופליהם על פי עקרונות הדיאטה דלת הפחמימות. ‎

וויליאם בנטינג אבי הדיאטה דלת הפחמימות

וויליאם בנטינג היה נגר אנגלי שחי במאה ה-19 , לא תואר ולא הדר לו, איש שמן וחולה, עשה בית-ספר לעוסקים במדעי התזונה ואילץ את האקדמיה להעניק לו את התואר המכובד אבי הדיאטה דלת הפחמימות, תואר שאינו נופל בחשיבותו מן התואר של הרופא היווני שחי 400 שנה לפני הספירה והאקדמיה רואה בו עד עצם היום הזה אבי הרפואה המודרנית. הרופא הקדום היפוקרטס חיבר את שבועת הרופאים התקפה עד היום.

כל רופא בישראל ובעולם נשבע עם תום לימודיו לפעול ביושר ובכל יכולתו למען החולה ולהיות נאמן תמיד למקצועו, ללא שיקולים זרים.

130 שנה אחרי מותו הייתה עדנה לשיטת ההרזיה של וויליאם בנטינג על פי מימצאי המחקר שנערך בקריה למחקר גרעיני בראשות ד"ר איריס שי, ראש צוות המחקר הבינלאומי, מהמחלקה לאפידמיולוגיה והמרכז הבינלאומי לבריאות ותזונה באוניברסיטת בן-גוריון. ממצאי המחקר התפרסמו בתאריך 17 ביולי 2008, בעיתון המדעי היוקרתי "ניו-אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין".

על פי פרסום מטעם דובר אוניברסיטת בן-גוריון בתאריך 30.11.2008
"חשיבות המחקר הישראלי, שנעשה בשיתוף פעולה בינלאומי, הוא בהיקפו, אורכו, באחוזי ההתמדה הגבוהים ובהיקף הבדיקות שנערכו בקרב המשתתפים.

מימצאים אלו עשויים להביא לפריצת דרך ולשינוי התפיסה המסורתית כי פחמימות כגון לחם, תפוחי אדמה ואורז צריכות להיות מרכיב מרכזי בצלחת".

הדיאטה דלת הפחמימות אינה יתומה מאב. יש לה אבא ויש לה ביסוס מדעי ומן הראוי שתעוגן בחקיקה שבועת הדיאטניות והדיאטנים לאבי הדיאטה דלת הפחמימות וויליאם בנטינג לפעול ביושר ובכל יכולתם למען הנזקקים לשרותיהם ולהיות נאמנים תמיד למקצועם, ללא שיקולים זרים, והיינו אור לגויים במיגור מגיפת ההשמנה העולמית.

ספר דק כתב וויליאם בנטינג, למי שרוצה להיות דק, וניתן להכשיר דור חדש של דיאטנים ודיאטניות עפ"י הספר שאינו טרחני ועשוי לקצר את משך הלימודים ולהפיץ את משנתו בכל המיגזרים בישראל באופן שוויוני
יLETTER ON CORPULENCE
ADRESSED TO THE PUBLIC
BY WILLIAM BANTING
1864

סוף שבוע טוב ומבורך לך וליקיריך,
ברוך הלוי-סגל | הבלוג שלי | השמן והרזה – מדריך עוקף קלוריות בע"מ ‏. | נייד: 053-5811409

ברוך הלוי-סגל, משרד הבריאות רוצה להיוועץ עימך

יום שלישי, 18 לאוקטובר 2016
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

ברוך הלוי-סגל, משרד הבריאות רוצה להיוועץ עימך!

צמצום אי שוויון בבריאות
בישראל, בדומה למדינות נוספות, קיימים פערים גדולים בבריאות בין קבוצות חברתיות שונות על רקע מעמד חברתי-כלכלי, השכלה, לאום, מקום מגורים ועוד.

אי שוויון בבריאות מושפע מגורמים מחוץ למערכת הבריאות, ביניהם אי-שוויון חברתי-כלכלי ועוני, המהווים גורמים מרכזיים לפערים בתוצאי בריאות ובנגישות לשירותי בריאות. חלק מאי-השוויון בבריאות קשור גם בנגישות הכלכלית, התרבותית והפיזית של שירותי הבריאות וכן בפריסת השירותים.

משרד הבריאות מוביל תכניות ייעודיות לצמצום אי-שוויון בבריאות מאז שנת 2009 ובאופן אינטנסיבי במסגרת "עמודי האש" של המשרד (תכנית-העל האסטרטגית) החל מהשנים 2011 ואילך.

כעת אנו מבקשים לבצע קפיצת מדרגה – להביא לשיפור משמעותי בצמצום הפערים.

לצפייה במסמך הרקע להיוועצות

שאלת ההיוועצות:
משרד הבריאות פעל בשנים האחרונות כדי לצמצם אי שוויון בבריאות, וכעת אנו מבקשים לבצע קפיצת מדרגה.

מה הם המנופים העיקריים שיסייעו בהשגת השינוי? אילו עקרונות עבודה צריכים להנחות אותנו?

אני רוצה להשתתף

במידה ויש לך חומר נוסף שתרצה לצרף לתשובתך, ניתן לשלוח במייל [כאן]

מה יקרה בהמשך?
במסגרת התהליך, הייעוץ שיתקבל ממך ומאחרים יזוקק לתובנות משותפות, שיסייעו לנו בקבלת ההחלטות. אנו מבטיחים לעדכן אותך בהשפעה האישית שלך כאשר יתקבלו החלטות.

הודעה זו כוללת קישור אישי שיזהה אותך באתר כברוך הלוי-סגל.

אנו מודים לך על הנכונות לקחת חלק, ומחכים לקרוא את דבריך.
בברכה,
משה בר סימן טוב,
מנכ"ל משרד הבריאות

יומנה של ציפי שניצחה את הסוכרת ומיגרה אותה לבלי שוב

יום ראשון, 24 לאפריל 2016
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

ציפי חרדים בת 47 050-4103894
יומן מעקב הפחתת משקל גובה בריבוע 2.82 (לחישוב BMI )
גובה 1.68 מ'
משקל 99.9 ק"ג 35.42 BMI
רצוי 64 ק"ג 22.69 BMI
עודף 35.9 ק"ג
ערכי סוכר בצום 240
טווח הפחתה כ-7 חודשים. בקצב של 170 גרם ליום=5 ק"ג בחודש.
השיטה: ד"ר איריס שי, ראש צוות המחקר הבינלאומי שנערך בקמ"ג ופורסם ב-17.7.2008 בעיתון המדעי "ניו-אינגלנד אוף מדיסין" – אורז, תפוחי-אדמה ולחם כבר אינם מרכיב מרכזי בצלחת.
בראיון עיתונאי מפרטת ד"ר איריס שי את תמצית המחקר ב-53 מילים:
"בניגוד לדיאטות בהן נדרשים חישובים, הדיאטה דלת הפחמימות היא מאוד פשוטה, כי הפחמימות יורדות לרמה מינימאלית, וכל מה שאין בו פחמימות הוא לכאורה מותר, כך שמי שעושה את הדיאטה הזו, לא צריך להסתובב כל היום עם מחברת ועט. הרמה המינימאלית שאנחנו צריכים לתפקודי הגוף השונים היא בין 50 ל-60 גרם פחמימות ליום" . (ליאם אקשטיין 11/9/06 מעריב Nrg)

‏11/01/2016 98.2 ק"ג הפחתה כוללת 1.700 ק"ג 34.82 BMI
12/01/2016 96.3 ק"ג הפחתה כוללת 3.600 ק"ג 34.14 BMI
‏13/01/2016 95.9 ק"ג הפחתה כוללת 4.000 ק"ג 34.00 BMI
‏14/01/2016 95.8 ק"ג הפחתה כוללת 4.100 ק"ג 33.97 BMI
‏15/01/2016 95.4 ק"ג הפחתה כוללת 4.500 ק"ג 33.82 BMI
‏17/01/2016 96.2 ק"ג עלייה 800 גרם 34.11 BMI
‏18/01/2016 95.8 ק"ג הפחתה כוללת 4.100 ק"ג 33.97 BMI
‏19/01/2016 94.9 ק"ג הפחתה כוללת 5.000 ק"ג 33.65 BMI
‏20/01/2016 95.3 ק"ג עלייה 400 גרם 33.79 BMI
‏21/01/2016 95.2 ק"ג הפחתה כוללת 4.700 ק"ג 33.75 BMI
‏22/01/2016 95.9 ק"ג עליה 700 גרם 34.00 BMI
24/01/2016 96.1 ק"ג עליה 200 גרם 34.07 BMI
‏25/01/2016 96.4 ק"ג עליה 300 גרם 34.18 BMI
‏26/01/2016 95.4 ק"ג הפחתה כוללת 4.500 ק"ג 33.82 BMI
‏28/01/2016 94.8 ק"ג הפחתה כוללת 5.100 ק"ג 33.61 BMI
‏29/01/2016 95.3 ק"ג עליה 500 גרם 33.79 BMI
‏1/01/2016 93.7 ק"ג הפחתה כוללת 6.200 ק"ג 33.22 BMI
01/02/2016 92.4 ק"ג הפחתה כוללת 7.500 ק"ג 32.76 BMi
‏02/02/2016 93.6 ק"ג עלייה 1.200 ק"ג 33.19 BMI
ערכי סוכר בדם בצום 89
‏03/02/2016 94.3 עליה 700 גרם
33.43 BMI
ערכי סוכר בדם בצום 100
‏04/02/2016 93.5 הפחתה כוללת 6.400 ק"ג 33.15 BMI סוכר 102
‏05/02/2016 95.0 עלייה 1.500 ק"ג 33.68 BMI סוכר 91
‏07/02/2016 ללא שינוי——————————————–סוכר 85
‏08/02/2016 94 ק"ג הפחתה כוללת 5.900 ק"ג 33.33 BMI סוכר 89
‏09/02/2016 ללא שינוי במשקל ובערכי הסוכר בדם בצום
‏10/02/2016 94.9 ק"ג הפחתה כוללת 5 ק"ג 33.65 BMI סוכר 80
‏23/02/2016 93.1 ק"ג הפחתה כוללת 6.8 ק"ג 33.01 BMI סוכר 101
‏24/02/2016 92.2 ק"ג הפחתה כוללת 7.7 ק"ג 32.69 BMI סוכר 94
‏25/02/2016 93.7 ק"ג עליה 1.5 ק"ג 33.22 BMi סוכר 91
‏26/02/2016 92.9 ק"ג הפחתה כוללת 7 ק"ג 32.94 BMI סוכר 94
‏28/02/2016 93.3 ק"ג עליה 400 גרם 33.08 BMI סוכר 89
‏29/02/2016 93.9 ק"ג עליה 600 גרם 33.29 BMI סוכר 103
‏02/03/2016 93.0 ק"ג הפחתה כוללת 6.9 ק"ג 32.97 BMI סוכר 91
‏03/03/2016 91.6 ק"ג הפחתה כוללת 8.3 ק"ג 32.48 BMI סוכר 94
04/03/2016 92.5 ק"ג עליה 900 גרם 32.80 BMI סוכר 94
‏06/03/2016 94.1 ק"ג עליה 1.6 ק"ג 33.36 BMI סוכר 94
‏07/03/2016 94.5 ק"ג עליה 400 גרם 33.51 BMI סוכר 94
‏08/03/2016 ללא שינוי סוכר 94
‏09/03/2016 93.0 ק"ג הפחתה כוללת 6.9 32.97 BMI סוכר 84
‏10/03/2016 91.5 ק"ג הפחתה כוללת 8.4 32.44 BMI סוכר 94
‏11/03/2016 ללא שינוי
‏13/03/2016 92.4 ק"ג עליה 900 גרם 32.76 BMI סוכר 97
‏14/03/2016 90.8 ק"ג הפחתה כוללת 9.1 32.19 BMi סוכר97
‏15/03/2016 91.3 ק"ג עליה 500 גרם 32.37 BMI סוכר 98
‏16/03/2016 ללא שינוי
‏17/03/2016 ללא שינוי
‏18/03/2016 91.5 ק"ג עליה 200 גרם 32.34 BMI סוכר 98
‏20/03/2016 92.4 ק"ג עליה 900 גרם 32.76 BMI סוכר 101
‏21/03/2016 91.7 ק"ג הפחתה כוללת 8.2 32.51 BMI סוכר 88
‏22/03/2016 90.9 ק"ג הפחתה כוללת 9.0 22.23 BMI סוכר 91
‏23/03/2016 ללא שינוי
‏24/03/2016 90.3 ק"ג הפחתה כוללת 9.6 32.02 BMI סוכר 81
‏27/03/2016 89.3 ק"ג הפחתה כוללת 10.6 31.66 BMI סוכר 81
‏28/03/2016 89.0 ק"ג הפחתה כוללת 10.9 31.56 BMI סוכר 102
‏29/03/2016 88.7 ק"ג הפחתה כוללת 11.2 31.14 BMI סוכר 89
‏30/03/2016 89.0 ק"ג עליה 300 גרם 31.56 BMI סוכר 79
‏31/03/2016 90.5 ק"ג עליה 1.500 ק"ג 32.09 BMI סוכר 92
‏01/04/2016 89.6 ק"ג הפחתה כוללת 10.3 31.77 BMI סוכר 89
‏03/04/2016 90.8 ק"ג עליה 1.200 ק"ג 32.19 BMI סוכר89
‏04/04/2016 91.3 ק"ג עליה 500 גרם 32.37 BMI סוכר89
‏05/04/2016 90.4 ק"ג הפחתה כוללת 9.5 32.05 BMI סוכר 94
‏‏06/04/2016 90.4 ק"ג הפחתה כוללת 9.5 32.05 BMI סוכר 93
‏07/04/2016 אין שינויים
‏08/04/2016 91.2 ק"ג עליה 800 גרם 32.34 BMI סוכר 93
‏10/04/2016 91.7 " עליה 500 גרם 32.51 BMI סוכר 93
‏11/04/2016 90.8 " הפחתה כוללת 9.1 ק"ג 32.19 BMI סוכר 97
‏12/04/2016 89.8 " הפחתה כוללת 10.1 " 31.84 BMI סוכר 93
‏‏13/04/2016 89.3 " הפחתה כוללת 10.6 " 31.66 BMI סוכר 99
14/04/2016 89.9 ' עליה 600 גרם 31.87 BMI סוכר 96
‏15/04/2016 89.6 " הפחתה כוללת 10.3 ק"ג 31.77BMI סוכר 96
‏17/04/2016 89.1 " הפחתה כוללת 10.8 ק"ג 31.59 BMi סוכר 86
‏18/04/2016 88.4 " הפחתה כוללת 11.5 ק"ג 31.34 BMI סוכר 86
‏19/04/2016 88.2 " הפחתה כוללת 11.7 " 31.27 BMI סוכר 86

היום, 19/4/16 נתקבלו תוצאות בדיקת A1C שהראו ירידה מ-8 ל-6 המוגלובין מסוכרר. חלפה לבלי שוב הסוכרת והרופא המליץ לציפי להמשיך ולהפחית משקל בדיאטה דלת פחמימות, ואנו ממשיכים בניהול היומן עד למטרה הנכספת.
20/04/2016 87.5 ק"ג הפחתה כוללת 12.4 ק"ג 31.02 BMI סוכר 102
‏21/04/2016 87.4 ק"ג הפחתה כוללת 12.5 ק"ג 30.99 BMI סוכר 98
‏22/04/2016 87.2 ק"ג הפחתה כוללת 12.7 ק"ג 30.92 BMi סוכר 98

המשך יבוא

נפילת הבורסות

יום שלישי, 25 לאוגוסט 2015
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

נפילת הבורסות

 

בורסת הדיאטות אינה מכונת-אמת. היא דומה ללוח חלק שאפשר לכתוב עליו מה שרוצים והציבור הוא הצינור החלול שדרכו עוברות המילים הרבות שנכתבות ונמחקות וחוזר חלילה, כך נפתח ספרי "השמן והרזה – מדריך עוקף קלוריות".

 

"יש צדק בסיסי בהתנפצות של בלוף. בסופו של דבר, אחרי שיתפזר האבק מעל גל ההריסות של הקוניוקטורות הכלכליות, נראה שמי שימשיך לעבוד הם בעלי המקצוע ואנשי התעשייה המסורתית, שאינם עוסקים במניפולציות או בבריאת עולמות וירטואליים.  אנו זקוקים לאיזון בין אנשי המילים לאנשי המעשים"(סטף ורטהיימר על התמוטטות המערכת הפיננסית, "ידיעות אחרונות" 6.10.2008).

 

אל תתאמצו למצוא את ההבדלים.  שתי הבורסות נשענות על מילים נבובות ועל כלים וירטואליים.

 

בשני המקרים נחבטו קשות החולמים על מציאות אחרת כאשר נפלו ממיטת החלומות על ריצפת היום-יום.

 

לפי פירסומים רשמיים רק 5% מהדיאטות מצליחות לאורך זמן. הנה אחת מהן שמצליחה להתקיים 25 שנה ועם הצלחה לא מתווכחים.

קישור לאתר נט-בוק

http://www.netbook.co.il/AdvancedSearch.aspx?advanced=1&a=%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A1%D7%92%D7%9C

קישור לדף נחיתה

http://lp.vp4.me/ngfx

 

 

 

 

 

 

השמן והרזה מדריך עוקף קלוריות על שום מה?

יום שני, 03 לאוגוסט 2015
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

 

השמן והרזה מדריך עוקף קלוריות על שום מה?

 

 

על שום שלא ניתן לספור קלוריות אלא אם כן אתה מצוייד בקלורימטר ובאוטוקלאב , מכשירים המצויים במעבדה ולא סמוך לשולחן האוכל.

כיוון שכך, אין לך ברירה אלא לסמוך על התזונאים והמדענים שבדקו ומצאו וספרו אחד לאחד את כל הקלוריות שיש ב-100 גרם עוגת גבינה והגיעו    ל-310 קלוריות בלבד. ותאכלו 1200 קלוריות בלבד, במצוות התזונאים על מנת לשמור על דיאטה שפויה.

יום הולדתי חל בחג השבועות ועוגת גבינה היא מלכת החג ואני עבדכם טרפתי עוגות גבינה בזו אחר זו, הכול במסגרת קצובת 310 קלוריות  ל-100 גרם. ואף על פי כן שמנתי מאוד, והמכנסיים כבר לא הכילו אותי. עשרים קילוגרמים שהתנחלו עלי דרשו חקירה ודרישה.

בורות לעולם אינה מביאה ברכה. ככל שלמדתי יותר על תופעת ההשמנה ובורותי הלכה וקטנה, כך הלכה והתגבשה דעתי על הקשר האמיץ בין ההימנעות מקביעת מדד-פחמימות בינלאומי ובין תעשיית-המזון עתירת הפחמימות, המכתיבה לנו את צרכינו הקולינריים.

על פי פרופ' קרל גוגנהיים, עוגת גבינה במשקל 100 גרם מכילה 26.9 גרם פחמימות שקולים ומדודים, טעימים להפליא ומשמינים להחריד. ניסיתי לחשב כמה מאות גרמים של עוגת גבינה מותרים במסגרת 1200 קלוריות ויצא מספר מפחיד. כנראה שגם הדיאטנית חגית לוסטיגמן יודעת מה שאני יודע, לכן זו המלצתה להיפטר מעוגת הגבינה בחג השבועות: "איך תורידו?
היא מציעה, "משחק משיכת חבל במשך שעה יספיקו לפרוסת עוגה אחת" ("ידיעות אחרונות" 18/05/07).

אבל אני לא השתגעתי לבצע תרגיל משיכת חבל במשך שעה על כל פרוסת עוגת גבינה ביום הולדתי, ולכן במקום למשוך את החבל משכתי את ידי מכל מאפה מתוק מגיל 58 עד עצם היום הזה ויצאתי נשכר.

 

להחזיר את הקלוריה לפיסיקאים

קלוריה היא כמות אנרגיית החום הנדרשת כדי להעלות טמפרטורה של גרם מים במעלה אחת צלסיוס. מונח של פיסיקאים שגלש לתחום המזון ומשמש שיטת בקרה מבלבלת לצרכים הקולינריים של גוף האדם. אולם על פי מבחן התוצאה, זה העשור הרביעי שמגיפת ההשמנה תפסה תאוצה והבקרה הקלורית הוכחה כשיטה שגויה שצריך לבטלה ולהמירה בספירת פחמימות.

לפי ויקיפדיה אבות המזון הם חמש קבוצות של רכיבי תזונה הנחוצים לתפקודו התקין של גוף האדם ואלה הם: פחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים ומינרלים. קלוריה היא כביכול אחד מאבות המזון על פי התנסחותם של התזונאים. "אל תאכל יותר מ-1200 קלוריות", זה ביטוי שגור בספרי הדיאטה.

בניגוד לקלוריה, פחמימה היא אוכל. מבחינה כימית גרידא,פחמימה וסוכר הם מונחים זהים, ומכיוון שכל מאפה שנכנס לפיותינו הופך לסוכר באמצעות האנזימים המופרשים ברוק, יש פחמימות מתוקות ומלוחות, אפויות וקפואות, ויש פחמימות חריפות וחמוצות ומתובלנות בתבלינים שונים, וכולן מעלות את רמת הסוכר בדם כשהן בעודף והדרך לסוכרת קצרה.

אבל לקלוריה אין טעם של אוכל ויש לפטור את הציבור הרחב והשמן מספירת קלוריות בלתי אפשרית ולהחזירה לפיסיקאים המצויידים במיכשור הולם לספירת קלוריות, מולקולות ואטומים.

 

כארבעים אלף ספרי תזונה יצאו לאור במשך ארבעה עשורים, רובם דוגלים בספירת קלוריות, ועל פי מבחן התוצאה, הדפסתם אינה מצדיקה כריתת יערות.

צמד-ספרים דק כתבתי למי שרוצה להיות דק/ה. הצמד מחזיק 100 מתכונים טעימים ובריאים, מכילים את כל אבות המזון, המינרלים, הויטמינים ויסודות הקורט, וצמודים לסרגל מדידה תזונתי המבוסס על קצובת פחמימות מדודה בכפוף למשקל התיקני של הגוף.

לקרוא לאט, בלגימות קטנות, כמו יין טוב, ואם תרזו אין זו אגדה.

http://www.netbook.co.il/AdvancedSearch.aspx?advanced=1&a=%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A1%D7%92%D7%9C

קישור לדף נחיתה

http://lp.vp4.me/ngfx

דעת מומחים על דיאטה דלת פחמימות

יום שני, 20 ליולי 2015
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

קישור לדף נחיתה

http://lp.vp4.me/ngfx

פרופ' חיים גמליאל:
"סוף סוף הוכחות חד-משמעיות, הפחמימות ולא השומן הרווי הן האסון של המאה"
חדשות רפואה מונעת, חת"ם , מכוני מחקר, רפואה ותזונה מונעת.
ד"ר דייויד פרלמוטר, נוירולוג: בספרו "מוח לבן" חושף פרלמוטר ממצאים שנותרו קבורים בספרות הרפואית במשך תקופה ארוכה מדי. "פחמימות עלולות להרוס את המוח. כל סוגי הפחמימות. עם הפחמימות בא האלצהיימר. יש להגביל את צריכת הפחמימות ל-60-80 גרם ליום ולהעדיף שומנים כמו שמן זית ואבוקדו".
פרופ' קארל גוגנהיים, אנציקלופדיה לבריאות המשפחה, מהדורה שלישית, הוצאת כרטא 1976 הדגמה של דיאטה דלת פחמימות המבוססת על 60 גרם פחמימות.
ד"ר איריס שי, ראש צוות המחקר הבינלאומי שנערך בקמ"ג ופורסם ב-17.7.2008 בעיתון המדעי "ניואינגלנד אוף מדיסין" – אורז, תפוחי-אדמה ולחם כבר אינם מרכיב מרכזי בצלחת.
בראיון עיתונאי מפרטת ד"ר איריס שי את תמצית המחקר ב-53 מילים:
"בניגוד לדיאטות בהן נדרשים חישובים, הדיאטה דלת הפחמימות היא מאוד פשוטה, כי הפחמימות יורדותצריך להסתובב כל היום עם מחברת ועט. הרמה המינימאלית שאנחנו צריכים לתפקודי הגוף השונים היא בין 50 ל-60 גרם פחמימות ליום" . (ליאם אקשטיין 11.9.06 Nrg מעריב).
מאת: ד"ר דינה ראלט, מדענית בחקר התא
דיאטה דלה בפחמימות היתה פופולרית במשך כמה עשורים. באותו זמן, תזונאים ואנשי תקשורת השמיצו אותה באופן שיטתי בגלל הגישה המקלה כלפי שומן, וטענו שדיאטות כאלה אינן מוכחות ולמעשה מזיקות. מעל עשרים מחקרים שנערכו מאז שנת 2002 בחנו את ההשפעה של דיאטה דלת-פחמימות על הבריאות. כמעט כל המחקרים מסכימים ש:
1. דיאטה דלת-פחמימות מביאה לירידה משמעותית בלחץ הדם(82, 83).
2. דיאטה דלת-פחמימות שבה מותר לאכול כמה שרוצים מביאה לירידה משמעותית יותר במשקל, לעומת דיאטה דלת-שומנים שבה מגבילים את מספר הקלוריות (84, 85).
3. דיאטה דלת-פחמימות מעלה את רמת ה”כולסטרול הטוב” (HDL) ומפחיתה את רמת הטריגליצרידים, יותר מאשר דיאטה דלת-שומנים (86, 87, 88).
4. דיאטה דלת-פחמימות משנה את חלקיקי ה”כולסטרול הרע” (LDL) מקטנים וצפופים לגדולים יותר ובלתי מזיקים (89, 90).
5. דיאטה דלת-פחמימות משפיעה באופן חיובי בהקשר של סוכרת סוג 2, בכך שהיא מורידה את רמת הסוכר בדם ובכך גם את הצורך בתרופות (91, 92, 93).
6. דיאטה דלת-פחמימות היא קלה יותר לישום מאשר דיאטה דלת-שומנים, משום שאין צורך להגביל את כמות הקלוריות ולהיות רעבים כל יום כל היום (94).
אנשים בריאים ופעילים אינם צריכים לעשות דיאטה דלת-פחמימות, אולם מומלץ בהחלט לנקוט בגישה זו למי שסובל מהשמנת יתר, בעיות בחילוף החומרים וסכרת סוג 2 – אלו כמה מהבעיות הבריאותיות הנפוצות ביותר בעולם.
למרות העובדות הברורות, ממשיכים כמה “מומחים”, שאמורים לראות את טובת הציבור לנגד עיניהם, להשמיץ את הדיאטה דלת-הפחמימות ולהמשיך להמליץ על דיאטה דלה בשומנים, שמזיקה להרבה יותר אנשים מאשר היא עוזרת.
השורה התחתונה: דיאטה דלת-פחמימות היא הדרך הקלה, הבריאה והאפקטיבית לרדת במשקל ולשפר את חילוף החומרים. לאור המחקרים הרבים שפורסמו, אפשר לומר שזו עובדה מדעית.

http://www.netbook.co.il/AdvancedSearch.aspx?advanced=1&a=%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A1%D7%92%D7%9C

 

 

 

סדקים בדיאטה הקונבנציונלית דלת השומן

יום רביעי, 13 למאי 2015
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

 

ארבעה עשורים ממוסדת הדיאטה הקונבציונלית דלת השומן ועתירת הפחמימות שהולידה מיתוסים רבים והפכה את הציבור הרחב והשמן לעיסה רוטטת . מגיפת ההשמנה מקיפה את מרבית אוכלוסיית ישראל ומספר חולי הסוכרת והטרום סוכרתיים מגיע למיליון.

במרכול שמול ביתי גיליתי לפני 25 שנה ש-95% מהמדפים עמוסים במזונות עתירי-פחמימות ועל פי פרסומי משרד הבריאות 95% מהדיאטות נכשלות לאורך זמן. בורות לעולם אינה מביאה ברכה ולפיכך הבנתי שיש קורלציה בין ההיצע של עתירי הפחמימות ובין הדיאטות הכושלות באותם האחוזים.

ככל שלמדתי יותר על תופעת ההשמנה ובורותי הלכה וקטנה, כך הלכה והתגבשה דעתי על הקשר האמיץ בין ההימנעות מקביעת מדד-פחמימות בינלאומי ובין תעשיית-המזון עתירת הפחמימות, המכתיבה לנו את צרכינו הקולינריים.

בשנת 2003 נחשפתי לספרון הדקיק של וויליאם בנטינג שנכתב בשנת 1862, נגר אנגלי שהוכתר על ידי האקדמיה בתואר "אבי הדיאטה דלת הפחמימות" תואר שאינו נופל מן התואר של אבי הרפואה המודרנית, הרופא היווני הקדום היפוקרטס, שהרופאים נשבעים לקיים את משנתו.

לפיכך נסמכתי על וויליאם בנטינג, אותו נגר זכור לטוב, וגייסתי את משנתו הסדורה במטרה להראות לקוראים את האור הגנוז באכילה הנכונה, לנתץ שיקוצים של ארוחות שחיתות ולהתיז קצת מים קרים על תזזית-הפחמימות הלוהטת.

ספר דק כתבתי למי שרוצה להיות דק/ה ולספר צירפתי ספרון נוסף המכיל 100 מתכונים נטולי קמח, סוכר ועמילן. בדומה לווילאם בנטינג נשרו ממני 20 קילוגרמים של נתחי בשר עודפים ומשקלי בעת הזאת, בגיל הנוגע ב-83 זהה למשקלי בגיל 18 . ככה 25 שנה.60 ק"ג כל בוקר. אני אוכל מזון דל פחמימות לפיכך אני דל שומן.

מי שרכש את ספריי וזכה לליווי הצמוד שלי זכה למראה צעיר ולבריאות איתנה, שבע ושבע-רצון מול הראי ועל המשקל.

מה רבה שמחתי שהייתה עדנה לדיאטת בנטינג על פי ספרו של פרופ' טים נוקס (ראה פרסום בגיליון 176 מיום 15/5/15ירחון "מנטה").

http://lp.vp4.me/ngfx

העם דורש צדק תזונתי

יום רביעי, 08 לאפריל 2015
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

העם דורש צדק תזונתי

הצלחה או כשלון נשקלים בשפת הדיאטה בקילוגרמים. עודף המשקל הכולל בישראל על פי נתוני משרד הבריאות בשנת 2004 היה 30,000 טון ("ידיעות אחרונות" 11/03/2004 ). מאז הפסיקו לספור טונות, מדווחים רק באחוזים. נכון לעכשיו יותר ממחצית אוכלוסיית ישראל סובלת מהשמנת יתר, למעלה מ-30 BMI .

בורסת הדיאטות אינה מכונת-אמת. היא דומה ללוח חלק שאפשר לכתוב עליו מה שרוצים והציבור הוא הצינור החלול שדרכו עוברות המילים הרבות שנכתבות ונמחקות וחוזר חלילה.

אם תצרפו את פרסומי ההצלחה של כל תוכניות הדיאטה הקונבנציונלית דלת השומן ועתירת הפחמימות – הרי אנחנו מדינה רזה ובריאה ואפשר להמשיך הלאה בדיאטה דלת השומן ועתירת הפחמימות, אלא שעל פי נתוני משרד הבריאות 95% מהדיאטות נכשלות לאורך זמן ורק 5% מצליחות לאורך זמן.

בורות לעולם אינה מביאה ברכה, לפיכך ביקשתי להחכים מתוך עיון בספרות המקצועית "להפצת ידע תזונתי מועיל" בשמם ובחתימתם של מדענים מן השורה הראשונה וזה מה שמצאתי כתוב:
"אין המלצות בינלאומיות לפחמימות. אך התזונאים מסכימים ש-%50-60% מהקלוריות צריכים לבוא ממרכיב מזון זה. צריכה גבוה או נמוכה מאוד של פחמימות עלולה ליצור בעיות בחילוף החומרים.
"ההמלצות התזונתיות, לפחות בארצות המערב, הן לעודד העלאה משמעותית בצריכת הפחמימות".

ככל שלמדתי יותר על תופעת ההשמנה ובורותי הלכה וקטנה, כך הלכה והתגבשה דעתי על הקשר האמיץ בין הימנעות מקביעת מדד-פחמימות בינלאומי ובין תעשיית-המזון עתירת הפחמימות, המכתיבה את צרכינו הקולינריים.

מחקרים עבור תעשיית המזון הם מקור מים חיים. אני לא סומך על הכותב ולא על הכתובים. כאשר נחשפתי לספרון של וויליאם בנטינג, אבי הדיאטה דלת הפחמימות, החלטתי להמר על כל עשרים הקילוגרמים העודפים שהועמסו עלי בהמלצת המחקרים המוטים לטובת תעשיית המזון, וראה זה פלא, 20 קילוגרמים נשרו ממני בתוך 4 חודשים וחזרתי למשקל עלומיי. 60 ק"ג בגיל 18 ואותם 60 ק"ג בגיל הנוגע ב-83 . שבע ושבע רצון על המשקל ומול הראי.

LETTER ON CORPULENCE
ADRESSED TO THE PUBLIC
BY WILLIAM BANTING
1864
ווילאם בנטינג הוא מודל חיקוי עבורי. 20 ק"ג השיל מעליו , כך אנוכי בשיטתו, ספר דק כתב להבנת הנקרא, אף אנוכי כתבתי ספר דק למי שרוצה להיות דק/ה. בנבדל מרוב ספרי התזונה המכבידים על הקורא בשפה שכאילו נלקחה ממיסמכים של רואי-חשבון ועורכי-דין, צמצמתי את ספרי למינימום ההכרחי ןהשתדלתי לכתוב בשפה קולחת, קלילה וקליטה וזכיתי לברכתו של שר הבריאות שבירכני על היוזמה והיצירתיות. לספר צירפתי ספר נוסף המכיל 100 מתכונים מעוטי פחמימות ונטולי פחמימות שעולים על שולחני 25 שנה ומשמרים את משקל עלומיי ללא זיגזגים . 60 ק"ג שקלתי בגיל 18 ו-60 ק"ג בגיל 83 בקירוב.
http://babin.co.il/sr_project/archives/858 לקרוא לאט, כמו יין טוב, ואם תרזו אין זו אגדה. אקטואלי אחרי חג המצות וחג המימונה.

אודות

יום רביעי, 08 לאפריל 2015
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

14 שנות ניסיון כמבקר מזון במשרד הבריאות ועשרות שנות ניסיון בהזנת בעלי חיים לימדו אותו,שאותם רכיבי תזונה המצויים בצלחת מצויים גם באבוס, אלא שדיאטות-דמה כמו תרופות-דמה (פלציבו) אפשר למכור רק לבני-אדם ובהצלחה לא מבוטלת עפ"י מצבה של בורסת-הדיאטות.
עיסוקו העכשווי של המחבר – הקניית הרגלי תזונה המבוססים על צריכת פחמימות מדודה והנפקת מירשמים מרזים. פרטים, יעוץ והכוונה ניתן למצוא בבלוג ובטלפון או דוא"ל.

קשר טלפוני:053-5811409
פקס: 03-9731660
דוא"ל: bhsegal@netvision.net.il


Dreamhost review