בלוג השמן והרזה – מדריך עוקף קלוריות

אכול פחמימות במינון זהיר-זעיר כמו תרופה רעילה-מועילה. כל מה שצריך לדעת על תזונה נכונה ומאוזנת ואיכות חיים.

ארכיון הנושא 'השמן והרזה – מדריך עוקף קלוריות'

שנה טובה ומבורכת לכל מכריי ומוקיריי – ערב רוה"ש תשע"ח

יום רביעי, 04 לאוקטובר 2017
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

ערב ראש השנה תשע"ח

שנה טובה ומבורכת לכל מכרי ומוקירי
ולכל שוחרי האתר שלי www.fatgetslim.com

שנה טובה לך נאוה רעייתי ואהבת חיי

במלאת לך היום הזה שמונים ואחת פריחות
בערוגת נישואינו המלבלבת

חמישים ושבע שנים של אהבה סוגה בשושנים .
מכוח האהבה אנחנו מצויים עכשיו בסוף ההתחלה,
עת היפצעת מן הלבנון ודימיתיך לנסיכה
שהבליחה משיר השירים, וליבי ניצמת בקרבי.
שלחתי בך מבט מלא ערגה וכיסופים  ובעצב
הגליתי אותך מארצות חיי אל חלומי על האהבה
האנושה הבלתי ניתנת למימוש. מי כמוך יודע
בדיעבד באיזו עוצמה תפסה אותי אהבתי
במלתעותיה, טילטלה את כל הווייתי והשתלטה
על כל פינה בנפשי.

ואת ירדת לסוף דעתי וראית את כל סודות נפשי
ולאחר שהעמדת אותי במבחן שנה וחצי, ניערת
מעליך את נחיל מחזריך המאוכזבים והענקת לי
את הבלעדיות לחזר אחריך כל ימי חיי, ואני עדיין
מחזר אחריך מכוח המשיכה  וחמישים ושבע
שנות נישואינו היו בעיניי כימים אחדים.

מי שחלם והתגשם לו החלום,
מי שלחם הוא לא ישכח על מה לחם.

ניפלאתה לי אהבתך, נאוה יקירתי,
לנצח תימשך אהבת עלומינו,
חבוקים ומנושקים בערגה.

אוהב אותך בטירוף

ונושא תפילה לבורא

שלא יגמר לעולם

אישך ואהובך ברוך

rose

ככה ייעשה לאיש שברוך חפץ ביקרו

יום ראשון, 09 ליולי 2017
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

אבי לפני ואחרישורו, הביטו וראו – נסיך העונה לשם אבי בן-זיקרי, טל. 0503002992
מימין – גוש בשר במשקל 109 ק"ג , משמאל – מינוס 21.400 ק"ג (בינתיים).

השיטה – מיזעור הפחמימות למינימום ההכרחי

האמצעי – צמד-ספרים דק למי שרוצה להיות דק/ה

התמיכה – ליווי צמוד עד למשקל שהטבע התכוון אליו = 22BMI

העיקרון – יש אדם רזה בתוך כל אדם שמן, כפי שיש פסל מרשים בכל גוש אבן.

אבי ב זקרי

 

מופחת 32 ק"ג.

שרונה הגשימה את רצון הטבע ומי שמעליו

יום ראשון, 05 למרץ 2017
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

1479153125423
שרונה בלס בת 33 טל. 050-6336588

גובה 1.63 מ' גובה בריבוע לחישוב BMI 2.65
משקל 71.3 ק"ג = 26.90 BMI
רצוי 60 ק"ג = 22.64 BMI
עודף 11.3 ק"ג
טווח הפחתה כחודשיים. קצב ההפחתה – 170 גרם ביום = 5 ק"ג בחודש.
השיטה: צריכת 60 גרם ליום, בכפוף למימצאי המחקר הבינלאומי שנערך בקמ"ג בראשותה של ד"ר איריס שי.
ד"ר איריס שי, ראש צוות המחקר הבינלאומי שנערך בקמ"ג ופורסם ב-17.7.2008 בעיתון המדעי "ניו-אינגלנד אוף מדיסין" – אורז, תפוחי-אדמה ולחם כבר אינם מרכיב מרכזי בצלחת.
בראיון עיתונאי מפרטת ד"ר איריס שי את תמצית המחקר ב-53 מילים:
בניגוד לדיאטות בהן נדרשים חישובים, הדיאטה דלת הפחמימות היא מאוד פשוטה, כי הפחמימות יורדות לרמה מינימאלית, וכל מה שאין בו פחמימות הוא לכאורה מותר, כך שמי שעושה את הדיאטה הזו, לא צריך להסתובב כל היום עם מחברת ועט. הרמה המינימאלית שאנחנו צריכים לתפקודי הגוף השונים היא בין 50 ל-60 גרם פחמימות ליום" . (ליאם אקשטיין 11.9.06
Nrg מעריב
שקילה יומיומית ללא בגדים , לפני ארוחת בוקר ואחרי ההיתפנות
‏04/11/2016 70.5 ק"ג משקל בסיסי נטו 26.60 BMI
‏06/11/2016 69.6 ק"ג הפחתה כוללת 900 גרם 26.26 BMI
‏07/11/2016 70.0 ק"ג עלייה 400 גרם 26.41 BMI
‏08/11/2016 ————אין שינוי מאתמול —————–

‏10/11/2016 69.6 ק"ג הפחתה כוללת 900 גרם 26.26 BMI
‏14/11/2016 69.4 " הפחתה כוללת 1,100 ק"ג 36.18 BMi
6‏‏16/11/201 69.3 " הפחתה כוללת 1.200 ק"ג 26.15 BNI
‏17/11/2016————-אין שינוי מאתמול ——————
‏6 18/11/201 68.7 " הפחתה כוללת 1,800 ק"ג 25.92 BMI
‏20/11/2016————אין שינוי משקילה קודמת—————
‏21/11/2016 68.6 " הפחתה כוללת 1.900 ק"ג 26.00 BMI
‏23/11/2016 68.5 " הפחתה כוללת 2,000 ק"ג 25.84 BMI
‏24/11/2016 68.4" הפחתה כוללת 2,100 ק"ג 25.81 BMI
‏25/11/2016 68.3 "הפחתה כוללת 2,200 ק"ג 25.77 BMI
‏27/11/2016 68.25 הפחתה כוללת 2,250 ק"ג 25.75 BMI
‏28/11/2016 67.5 " הפחתה כוללת 3,000 ק"ג 25.47 BMI
‏30/11/2016 67.1 "הפחתה כוללת 3,400 ק"ג 25.32 BMI
‏02/12/2016———-אין שינוי משקילה קודמת————
‏05/12/2016 66.7 "הפחתה כוללת 3.800 ק"ג 25.16 BMI
‏07/12/2016 66.4 "הפחתה כוללת 4.100 ק"ג 25.05 BMI
‏08/12/2016 66.3 "הפחתה כוללת 4.200 ק"ג 25.01 BMI
‏11/12/2016 66.0 "הפחתה כוללת 4.500 ק"ג 24.90BMI
‏19/12/2016 65.6 "הפחתה כוללת 4.900 ק"ג 24.75 BMI
‏05/01/2017 61.0 " הפחתה כוללת 9.500 ק"ג 23.01 BMI
‏14/01/2017 59.9 " הפחתה כוללת 10.600 ק"ג 22.60 BMI

תשובת ברוך הלוי-סגל לפניית משרד הבריאות

יום שלישי, 18 לאוקטובר 2016
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

למר משה בר סימן-טוב
מנכ"ל משרד הבריאות שלום רב,

רב תודות לך שהענקת לי את הכבוד להביע את דעתי בבעיה הקיומית של אוכלוסיית ישראל שיש לה הגדרות רבות ופתרונות לא נראות על פני השטח. אני מגדיר את הבעיה הכוללנית
כאירוע רב-נפגעים שכמובן משליך על אי-שוויון בבריאות, שיש כמובן לצמצם אותו.

"‏כדי לפתור בעיה כבדת-משקל עלינו להגיע לרמת חשיבה גבוהה מזו שהיינו כשיצרנו את ‏הבעיה (אלברט איינשטיין).

מתוך עיון בנספחים לחומר שהואלת לשלוח לי, נחשפתי לרשימת 2,224 דיאטנים בעלי הרשאה המהווים יחס של 0.27 ל-1000 נפש , כך בסוף 2014.

אירוע רב נפגעים הוא אירוע שבו המשאבים לטיפול בנפגעים אינם מספיקים למתן טיפול הולם בכולם. הגורם העיקרי לאירוע הוא מספר נפגעים גבוה ממספר המטפלים והכשרתם המקצועית. הטיפול באירוע רב-נפגעים דורש גישה ייחודית וכוחות רפואה מיומנים להצלת חיי אדם רבים ככל האפשר.‏ ומה באשר להכשרתם המקצועית של הדיאטנים?

רישוי דיאטנים בחקיקה

על פי הצעת חוק שאושרה בכנסת בקריאה שניה ושלישית ללא מתנגדים ב-23.7.2008 יחויבו דיאטנים לשאת תואר אקדמי ורישיון משרד הבריאות כדי לטפל בציבור. יענו על הגדרות החוק רק אלו שיעמדו בבחינות.

פרסום החקיקה ב-Ynet‏ יצר גל של תגובות מרירות על הגזירה הקשה, וחרדה מפני הרף הגבוה של הבחינות לקבלת הרישיון.

דיברה אלי תגובתו של דיאטן קליני תחת הכותרת: הקושי של המקצוע באוניברסיטה לא מעיד על הרמה: "למרבה הצער ומניסיון רב שלי ושל אחרים, דיאטנים קליניים אמנם לומדים קשה מאד, אבל הם לומדים את תורת התזונה המערבית, ומה לעשות שזו לוקה במידה רבה בחוסר ידע על הקשר בין תזונה לבריאות".

יש עתיד למקצוע הדיאטנות אם משרד הבריאות בישראל יאמץ את המודל השוודי של הנהגת הדיאטה דלת הפחמימות לטיפול בחולי סוכרת וכחלופה לדיאטה הקונבנציונלית דלת השומן. החל מינואר 2008 חדלו ‎ הדיאטנים השוודים להלעיט את הציבור בעודפי פחמימות במצוות המועצה הלאומית השוודית לבריאות ורווחה, גוף המקביל למשרד הבריאות בישראל, וידיהם מלאות עבודה לתיקון העיוותים שמקורם בפירמידת המזון
האמריקאית.

השוודים חפצי חיים

.המועצה הלאומית השוודית לבריאות ורווחה, הממונה על יישום ביטוח הבריאות הממלכתי, אימצה רשמית את הדיאטה דלת הפחמימות החל מינואר 2008 ולשוודים הייתה אורה ושמחה. הלוואי עלינו.
כל דיאטן וכל רופא שרוצים לשמור על הרישיון שניתן להם חייבים להנחות את מטופליהם על פי עקרונות הדיאטה דלת הפחמימות. ‎

וויליאם בנטינג אבי הדיאטה דלת הפחמימות

וויליאם בנטינג היה נגר אנגלי שחי במאה ה-19 , לא תואר ולא הדר לו, איש שמן וחולה, עשה בית-ספר לעוסקים במדעי התזונה ואילץ את האקדמיה להעניק לו את התואר המכובד אבי הדיאטה דלת הפחמימות, תואר שאינו נופל בחשיבותו מן התואר של הרופא היווני שחי 400 שנה לפני הספירה והאקדמיה רואה בו עד עצם היום הזה אבי הרפואה המודרנית. הרופא הקדום היפוקרטס חיבר את שבועת הרופאים התקפה עד היום.

כל רופא בישראל ובעולם נשבע עם תום לימודיו לפעול ביושר ובכל יכולתו למען החולה ולהיות נאמן תמיד למקצועו, ללא שיקולים זרים.

130 שנה אחרי מותו הייתה עדנה לשיטת ההרזיה של וויליאם בנטינג על פי מימצאי המחקר שנערך בקריה למחקר גרעיני בראשות ד"ר איריס שי, ראש צוות המחקר הבינלאומי, מהמחלקה לאפידמיולוגיה והמרכז הבינלאומי לבריאות ותזונה באוניברסיטת בן-גוריון. ממצאי המחקר התפרסמו בתאריך 17 ביולי 2008, בעיתון המדעי היוקרתי "ניו-אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין".

על פי פרסום מטעם דובר אוניברסיטת בן-גוריון בתאריך 30.11.2008
"חשיבות המחקר הישראלי, שנעשה בשיתוף פעולה בינלאומי, הוא בהיקפו, אורכו, באחוזי ההתמדה הגבוהים ובהיקף הבדיקות שנערכו בקרב המשתתפים.

מימצאים אלו עשויים להביא לפריצת דרך ולשינוי התפיסה המסורתית כי פחמימות כגון לחם, תפוחי אדמה ואורז צריכות להיות מרכיב מרכזי בצלחת".

הדיאטה דלת הפחמימות אינה יתומה מאב. יש לה אבא ויש לה ביסוס מדעי ומן הראוי שתעוגן בחקיקה שבועת הדיאטניות והדיאטנים לאבי הדיאטה דלת הפחמימות וויליאם בנטינג לפעול ביושר ובכל יכולתם למען הנזקקים לשרותיהם ולהיות נאמנים תמיד למקצועם, ללא שיקולים זרים, והיינו אור לגויים במיגור מגיפת ההשמנה העולמית.

ספר דק כתב וויליאם בנטינג, למי שרוצה להיות דק, וניתן להכשיר דור חדש של דיאטנים ודיאטניות עפ"י הספר שאינו טרחני ועשוי לקצר את משך הלימודים ולהפיץ את משנתו בכל המיגזרים בישראל באופן שוויוני
יLETTER ON CORPULENCE
ADRESSED TO THE PUBLIC
BY WILLIAM BANTING
1864

סוף שבוע טוב ומבורך לך וליקיריך,
ברוך הלוי-סגל | הבלוג שלי | השמן והרזה – מדריך עוקף קלוריות בע"מ ‏. | נייד: 053-5811409

ברוך הלוי-סגל, משרד הבריאות רוצה להיוועץ עימך

יום שלישי, 18 לאוקטובר 2016
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

ברוך הלוי-סגל, משרד הבריאות רוצה להיוועץ עימך!

צמצום אי שוויון בבריאות
בישראל, בדומה למדינות נוספות, קיימים פערים גדולים בבריאות בין קבוצות חברתיות שונות על רקע מעמד חברתי-כלכלי, השכלה, לאום, מקום מגורים ועוד.

אי שוויון בבריאות מושפע מגורמים מחוץ למערכת הבריאות, ביניהם אי-שוויון חברתי-כלכלי ועוני, המהווים גורמים מרכזיים לפערים בתוצאי בריאות ובנגישות לשירותי בריאות. חלק מאי-השוויון בבריאות קשור גם בנגישות הכלכלית, התרבותית והפיזית של שירותי הבריאות וכן בפריסת השירותים.

משרד הבריאות מוביל תכניות ייעודיות לצמצום אי-שוויון בבריאות מאז שנת 2009 ובאופן אינטנסיבי במסגרת "עמודי האש" של המשרד (תכנית-העל האסטרטגית) החל מהשנים 2011 ואילך.

כעת אנו מבקשים לבצע קפיצת מדרגה – להביא לשיפור משמעותי בצמצום הפערים.

לצפייה במסמך הרקע להיוועצות

שאלת ההיוועצות:
משרד הבריאות פעל בשנים האחרונות כדי לצמצם אי שוויון בבריאות, וכעת אנו מבקשים לבצע קפיצת מדרגה.

מה הם המנופים העיקריים שיסייעו בהשגת השינוי? אילו עקרונות עבודה צריכים להנחות אותנו?

אני רוצה להשתתף

במידה ויש לך חומר נוסף שתרצה לצרף לתשובתך, ניתן לשלוח במייל [כאן]

מה יקרה בהמשך?
במסגרת התהליך, הייעוץ שיתקבל ממך ומאחרים יזוקק לתובנות משותפות, שיסייעו לנו בקבלת ההחלטות. אנו מבטיחים לעדכן אותך בהשפעה האישית שלך כאשר יתקבלו החלטות.

הודעה זו כוללת קישור אישי שיזהה אותך באתר כברוך הלוי-סגל.

אנו מודים לך על הנכונות לקחת חלק, ומחכים לקרוא את דבריך.
בברכה,
משה בר סימן טוב,
מנכ"ל משרד הבריאות

חג האוהבים

יום ראשון, 07 לאוגוסט 2016
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

חג האוהבים
ט"ו באב תשע"ו

לנאוה רעייתי היקרה
שצעדה איתי,
שמעדה איתי,
שקמה והלכה איתי
חמישים ושש שנים
של אהבה שמסרבת לדעוך.

אלף כבאים לא יצליחו לכבות
את אש-אהבתי אותך
שניצתה בי למן הרגע הראשון שראיתיך
ונתנה בי אותות ראשונים של מחלת-האהבה,
כמו מחלת-ילדות שאיחרה לבוא,
מעין אהבת-נעורים בטעם מריר-מתוק.

את פיסגת-חלומותי שצריך לעלות בה עוד ועוד
ואני מחפש עוד ועוד מילים נדירות
העשויות רק ממך, מקולך, מבגדיך, מידך בידי
חמישים ושש שנים של אהבה נטו.
את הצלחת להפריח את שממתי
ואני אעניק לך את כל אותיות אהבתי

בעט נובע
מלב נובע,
אישך האוהב
ב ר ו ך

דיאטנית מתוודה: 97% ייכשלו בדיאטה

יום שלישי, 23 לפברואר 2016
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

דיאטנית מתוודה: 97% ייכשלו בדיאטה
להיות שמן הפך לאות קלון ואילו דיאטה מוצלחת היא עדות לכבוד, יכולת, נחישות והצלחה. הגוף השמן נתפס כ'מקולקל' וככזה שיש לתקן אותו. אבל מה אם אי אפשר?". הדיאטנית איילת קלטר יוצאת נגד "תעשיית האשליות" של הדיאטה – ומקווה שהשנה נתחיל לדבר על בריאות

כאשת מקצוע טיפולי סוגיות אלו מתעצמות. הרי בבני אדם אני עוסקת, בכאבים פיסיים, ולא פחות חשוב – באלו הרגשיים. וכאשר מגיעים לעולם הדיאטות נדמה לי, לפעמים, שהכאב חוצה גבולות. וכגודל הכאב והאכזבה, כך חשבון הנפש לו אני נדרשת מדי יום.

אדבר בשם עצמי, כי רק כך אוכל להיצמד לאותנטיות שבי. אם כי בתוך תוכי אני יודעת שקהל שלם עומד מאחורי. חלקו נסתר, חלקו גלוי. חלקו זועם וחלקו בוכה בכי עצור. חלקו אנשים אמיתיים, הנאבקים יום יום שעה שעה נגד גופם, משקלם, אכילתם – וחלקו אנשי מקצוע מתוסכלים, שעומדים פעמים רבות חסרי אונים אל מול מטופליהם. אלה תפקידם לרזות, ואלה תפקידם להרזות. ובתווך רובץ לו הכישלון: 97%.

חבריי הדיאטנים, הגיע הזמן לומר: טעינו

איילת קלטר
פורסם: ב- 14.09.13 , 20:28ynet

איילת קלטר – מתוך ויקיפדיה
בין השנים 2001-2 כיהנה קלטר כדוברת עמותת הדיאטניות בישראל "עתיד" ובשנת 2003 כיהנה כיושבת ראש העמותה. היא פרשה מתפקידיה כדי שתוכל לקדם את העשייה החברתית שלה, לשינוי השיח החברתי בנושא השמנה, אכילה ודיאטות בארץ,
על הדיאטה הקונבנציונלית כתבה את הספר "הכישלון המצליח ביותר בעידן המודרני" בהוצאת רימונים

נפילת הבורסות

יום שלישי, 25 לאוגוסט 2015
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

נפילת הבורסות

 

בורסת הדיאטות אינה מכונת-אמת. היא דומה ללוח חלק שאפשר לכתוב עליו מה שרוצים והציבור הוא הצינור החלול שדרכו עוברות המילים הרבות שנכתבות ונמחקות וחוזר חלילה, כך נפתח ספרי "השמן והרזה – מדריך עוקף קלוריות".

 

"יש צדק בסיסי בהתנפצות של בלוף. בסופו של דבר, אחרי שיתפזר האבק מעל גל ההריסות של הקוניוקטורות הכלכליות, נראה שמי שימשיך לעבוד הם בעלי המקצוע ואנשי התעשייה המסורתית, שאינם עוסקים במניפולציות או בבריאת עולמות וירטואליים.  אנו זקוקים לאיזון בין אנשי המילים לאנשי המעשים"(סטף ורטהיימר על התמוטטות המערכת הפיננסית, "ידיעות אחרונות" 6.10.2008).

 

אל תתאמצו למצוא את ההבדלים.  שתי הבורסות נשענות על מילים נבובות ועל כלים וירטואליים.

 

בשני המקרים נחבטו קשות החולמים על מציאות אחרת כאשר נפלו ממיטת החלומות על ריצפת היום-יום.

 

לפי פירסומים רשמיים רק 5% מהדיאטות מצליחות לאורך זמן. הנה אחת מהן שמצליחה להתקיים 25 שנה ועם הצלחה לא מתווכחים.

קישור לאתר נט-בוק

http://www.netbook.co.il/AdvancedSearch.aspx?advanced=1&a=%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A1%D7%92%D7%9C

קישור לדף נחיתה

http://lp.vp4.me/ngfx

 

 

 

 

 

 

צמד-ספרים דק למי שרוצה להיות דק/ה

יום שני, 06 ליולי 2015
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

נט-בוק ספרי צמרת בע"מ בהנהלת מר משה ראובני הוא במה למו"לים ולסופרים המעוניינים להעלות ספרים למכירה

וליהנות מתוכנית תמלוגים הוגנת וראויה.
צוות נטבוק זיהה את הפוטנציאל הטמון בספריי למיגור מגיפת ההשמנה הפוקדת את מחצית אוכלוסיית ישראל, והעמיד לרשותי במה ראויה להצגת רעיונותיי ולהפצת הבשורה.
תודתי נתונה למנכ"ל נטבוק מר משה ראובני, שהשקיע מזמנו היקר להשקת ספריי וכבוד ויקר לדפנה על העיצוב והעריכה שביצעה במיומנות באהבה רבה.
לרגל ההשקה ניתנת לרוכשים הראשונים, עד גמר המלאי, הנחה ניכרת.
110 ₪ במקום המחיר המקורי 350 ₪ , כולל ליווי עד המשקל הנכון .
רוצו לרכוש את צמד-הספרים שיחזיר לכם את החיוך ויציב אתכם על המשקל שהטבע התכוון.

תמונה

 

ברוך הלוי-סגל, יש לך חלק נכבד בlook  שלי, אין כמו  תזונה דלת פחמימות,

איתך עברתי את המסע הראשוני שלי, תודה איש יקר

Yochi Sharon

ניסים לפני ואחרי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפני ניקוי ראש אחרי ניקוי ראש

הגדיל לעשות זכריה(זאכי) בחור בן 20 שהגיע למשקל 129 ק"ג וירד 46  ק"ג בעזרת צמד-ספריי ובליווי שלי
http://babin.co.il/sr_project/archives/1244
לחצו על הלינק וראו מה שאתם מקבלים תמורת 110  ש"ח

קישור לדףקישור 

יש אדם רזה בכל אדם שמן כפי שיש פסל מרשים בכל גוש אבן (ג'ורג' אורוול)

יום שלישי, 23 ליוני 2015
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

http://www.netbook.co.il/AdvancedSearch.aspx?advanced=1&a=%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A1%D7%92%D7%9C

Tali Cohen Aroesti כל הכבוד לברוך וכן כבוד גדול לבעלי ניסים אהובי "ניסים

Sima Aroesti גאה בך אבא יקר שלי על ההתמדה ועל כוח הרצון הבלתי ייאמן
וכמובן, כל הכבוד לך ברוך

1

 

 

 

 

 

צמד-ספרים דק למי שרוצה להיות דק/ה
כולל ליווי של המחבר עד למשקל הנכון, כמו שהטבע התכוון.

http://www.netbook.co.il/Search.aspx?format=-1&text=ברוך%20הלוי%20סגל

נט-בוק הורידה מחיר צמד-הספרים  עד גמר המלאי. במחיר 110 ש"ח במקום 350 ש"ח
יחזור לכם החיוך, תפחיתו את משקלכם לרמה שהטבע התכוון ותאכלו לשובע מתכונים שתמצאו
בספר 100 המתכונים. דפדפו והתענגו על האוכל שיחליף את מה שראתה הצלחת שלכם שנים רבות.

 

 

 


Dreamhost review